10/03/2021THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỈNH YAMAGATA

Vào ngày 9 tháng 3, Tổng Giám đốc Ông Yamano Koji– đại diện của công ty chúng tôi đã cùng với Chính quyền tỉnh Yamagata và Tập đoàn Tokyuu tham gia một hội nghị trực tuyến về việc đề xuất các phương án thu hút khách du lịch nước ngoài đến tỉnh Yamagata, tại hội nghị lần này đã đưa ra ý kiến đề xuất thiết kế một tuyến du lịch mới dựa trên những tài nguyên du lịch sẵn có ở tỉnh Yamagata hướng đến du khách nước ngoài, cũng như khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng dành cho du khách nước ngoài khi đến Yamagata