10/03/2021เข้าร่วมการประชุมการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวจากต่างชาติของจังหวัดยามากาตะ (Yamagata)

วันที่ 9 มีนาคม สำนักงานจังหวัดยามากาตะ (Yamagata Prefectural Office) บริษัทโตคิวและนายยามาโนะประธานบริษัทได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวจากต่างชาติของจังหวัดยามากาตะ และได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทางของชาวต่างชาติ การผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดยามากาตะ