23/06/2015Tổ chức buổi giao lưu giữa đại học Kasetsart Thái với Đại học Waseda Nhật Bản

Ngày 19 tháng 3, hỗ trợ tổ chức buổi giao lưu giữa đại học
Thái Kasetsart và đại học Waseda Nhật Bản.

photo_20150623