MICE

Meeting, Incentive Travel, Conference/Convention, Exhibition/Event

Chúng tôi cũng có dịch vụ du lịch cho các doanh nghiệp từ 100 người tới 1000 người.
chúng tôi có thể chuẩn phòng hội nghị, thiết bị thực tập, Gala dinner, các món đồ được dùng trong nghi lễ như bằng khen, cúp.
Chúng tôi có nhiều thành tích về tổ chức du lịch cho các doanh nghiệp sản xuất xe, máy móc, ngân hàng và bảo hiểm, đoàn thể của chính phủ, bộ giáo dục, y học của các nước Đông Á, Đông Nam Á.

< Cũng đã sắp xếp cho các chuyến thăm và phỏng vấn tại Nhật Bản >

Bằng cách kết nối của riêng của chúng tôi, chúng tôi cũng sắp xếp các chuyến thăm đến công ty Nhật Bản và các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và trường đại học.

< Ví dụ >

  • Cuộc hợp giữa bộ giáo dục của chính phủ Thái và đoàn thể bộ giáo dục AOYAMA GAKUIN tại Nhật.
  • Chúng tôi cũng tham gia và giúp đỡ đài truyền hình toàn quốc của Thái thu thập thông tin về các di sản văn hóa, khu vui chơi.
  • Giới thiệu công ty buôn bán chất thải OSAKA cho hiệp hội thương mại công nghiệp Thái.

img_mice

Liên hệ