27/04/2016Tổ chức tour quay hình với đài truyền hình quốc gia Thái “Kênh 3”

Trong việc sản xuất chương trình du lịch Nhật Bản của đài
truyền hình quốc gia Thái Lan, chúng tôi đưa ra kế hoạch cũng
như hợp tác thực hiện quay hình giới thiệu về di sản văn hoá
thế giới tại Nhật Bản cũng như các khu vui chơi giải trí.

IMG_92502