23/06/2015Tiếp nhận tour du khách từ Việt Nam

Từ ngày 25 tháng 4, bắt đầu tiếp nhận tour du khách từ Việt Nam.
Ngoài ra công ty có thêm nữ thành viên xinh đẹp mới xuất thân tại Tp Hồ Chí Minh.

photo_20150623_02