23/06/2015Tham gia hội thảo du lịch Nhật Bản tại Indonesia

Tháng 3 năm 2015, tham dự hội thảo du lịch Nhật Bản tại ba
thành phố lớn của Indonesia ( Jakarta, Surabaya & Medan).
Phó giám đốc công ty chúng tôi đã có bài phát biểu bằng tiếng
Anh tại Jakarta và Surabaya.