01/09/2016เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ JNTO(Japan National Tourism Organization)

เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ JNTO(Japan National Tourism Organization) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559