13/02/2024ผู้อำนวยการตัวแทนของเราไปบรรยายที่ Tokyo Travel Agents Association

ยามาโนะ ซีอีโอของเราบรรยายในหัวข้อ “หลักสูตรเชิงปฏิบัติสำหรับการเข้าสู่ตลาดขาเข้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” ในงานสัมมนาขาเข้าที่จัดโดย Tokyo Travel Agents Association เราพูดคุยกันประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเกี่ยวกับการเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขาเข้าโดยพิจารณาจากประวัติการก่อตั้งบริษัทของเรา และวิธีที่เราเติบโตในตลาดขาเข้า
ดูเหมือนผู้เข้าร่วมจะซาบซึ้งว่าเป็นคำพูดที่ใช้ได้จริง