03/11/2020ประกาศ การย้ายที่อยู่สำนักงาน

บริษัทได้ทำการย้ายที่อยู่สำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ที่อยู่ใหม่
803 Win Azabujuban 2-4-1 Azabujuban, Minato-ku, Tokyo
หมายเลข Tel. และ Fax. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ บริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (WFH) กรณีต้องการติดต่อพนักงานสารารถติดต่อได้โดยตรง