กรุ๊ปทัวร์เพื่อเดินทางไปเพื่อรักษาโรค

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนอายุยืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก นั่นเป็นเพราะ
การรักษาที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีในการตรวจโรคที่มีคุณภาพสูงนั่นเอง
ปัจจุบัน เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาในรักษาโรคในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และสถาบันทางการแพทย์ที่
เปิดรับชาวต่างชาติที่มารักษาตัวก็เริ่มเปิดมากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้นเราจึงสามารถแนะนำลูกค้าที่จะเข้ามารักษาโรคหรือตรวจโรคที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งดูแลและ
จัดหาที่พักสำหรับท่านที่กำลังรักษาตัวที่ประเทศญี่ปุ่นได อีกทั้งเรายังมีล่ามคอยสื่อสารกับแพทย์
สำหรับท่านอีกดัวย

< โปรแกรมรักษาที่เราสามารถแนะนำได้ >

  • PET
  • MRI
  • CT
  • ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
  • ตรวจสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทในร่างกาย
  • การรักษาโรคด้วยสเตมเซลล์
  • ศัลยกรรมเสริมความงาม
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย

หากท่านสนใจจะรักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ กรุณาสอบถามได้

img_medical_tour

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่นี่